Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:
http://lubuskibs.pl
Web 7.25.1 - Serwer (7.25.2)
System I-Bank: 7.25.2