Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:
http://lubuskibs.pl
IBank Home Banking 7.20.12 - Serwer (7.20.19)